קופת גמל

החלפת קופת גמל

האפשרות לעבור בין קופות גמל היא תהליך פשוט וקל תוך שמירה על כל הזכויות שצברת ואינה כרוכה בתשלום. היום ניתן

סוגי קופות גמל

קיימים מספר סוגים של קופות כגון : קופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד והמעביד מפרישים כספים