ביטוח רכב

ביטוח צד ג' לרכב

בטוח זה מכסה את המבוטח בגין נזק שיגרום לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בכל תקופת הביטוח – עד לסכום

ביטוח מקיף

בטוח זה כולל את ביטוח צד ג' הבסיסי ובנוסף מורחב לכסות : אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, התנגשות

ביטוח חובה

הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי הנע על כבישי הארץ , בטוח זה בא לכסות נזקי גוף